Zmiany wprowadzone w serwisie

21.02.2020

[Monitoring] Zlecenia niezgodne z pozycją planu do której są zaliczane oznaczane są czerwonym wykrzyknikiem na liście zleceń.

04.05.2018

[Monitoring] Możliwość wydrukowania planu monitoringu dla wybranego podległego obszaru (np. możliwość wydrukowania planu monitoringu dla każdego z podległych powiatów dla inspektora wojewódzkiego).

25.04.2018

Dostęp do pomocy technicznej online - wprowadzenie komunikatora na stronę.

23.04.2018

[Zlecenia] Dostosowanie zleceń ASF do nowych wymagań, przeniesienie informacji o identyfikatorze miejsca pobrania oraz współrzędnych geograficznych z danych firmy powiązanej właściciela (o ile są ustawione).

13.03.2018

[Zlecenia] Dodano: funkcjonalność wydruku uprzednio wybranych pozycji planu, możliwość wygenerowania raportów do pliku xls, możliwość filtrowania zleceń po etykiecie wyniku, nowe walidatory daty pobrania próbki oraz kodu teryt. Dostosowano wygląd zakładki 'Krajowy program badań kontrolnych' - wygląd listy pozycji planu na każdym z poziomów inpsekcji zawiera inne informacje, nowe oznaczenia na liście WIW.

27.02.2018

Wprowadzenie możliwości określenia współrzędnych geograficznych oraz numeru WNI podczas dodawania/edycji firmy powiązanej.

19.02.2018

[Zlecenia] Dodanie nakładki mapy wyświetlającej informację o miejscu pobrania próbek w zleceniach wyświetlanych na liście. Zmiana nazewnictwa raportów monitoringowych, wprowadzenie nazewnictwa według instrukcji monitoringu.

[Badania biegłości] Dostosowanie formatu generowanych w systemie raportów z wynikami do potrzeb koordynatorów.

02.02.2018

[Zlecenia] Rozszerzenie filtrów zaawansowanych na liście zleceń. Wprowadzenie możliwości filtracji po programie monitoringu, pozycji planu monitoringu, typie zlecenia, miejscu pobrania, matrycy oraz gatunku. Przekierowanie na listę zleceń z poziomu programu monitoringu oraz pozycji planu. Po przekierowaniu program automatycznie ustawia filtry i wyświetla tylko zlecenia utworzone w ramach wybranego programu/wybranej pozycji. Rozszerzenie walidatora pola TERYT w formularzu próbki. Ograniczenie wyszukiwarki kodów TERYT w zleceniach monitoringowych do kodów podległych wobec regionu wskazanego podczas pobierania zlecenia z zakładki monitoringu.

16.01.2018

[Zlecenia] Wprowadzono informację o laboratorium realizującym badania na liście pozycji planu programu monitoringu. Dodanie funkcjonalności odrzucania zleceń przez laboratorium realizujące badanie.

28.12.2017

[Zlecenia] Wprowadzono informację o roku programu monitoringu. Dodanie funkcjonalności kopiowania programu monitoringu z możliwością przepisania próbek. Rewizja uprawnień i poprawienie występujących problemów z dostępem do funkcjonalności.

06.12.2017

[Zlecenia] Wprowadzono możliwość rejestracji zleceń ASF. Refaktoryzacja uprawnień - zmiana zasad dostepności zleceń (poprawienie widoczności zleceń dla GIW i WIW), zmiana zasad dostępu do funkcjonalności. Nowy widok listy zleceń dla Inspektoratów Powiatowych. Dodanie mozliwości filtrowania zleceń po kierunku i typie zlecenia. Poprawka widgetu kalendarza - wprowadzenie języka polskiego oraz poniedziałku jako pierwszego dnia tygodnia. Wprowadzenie możliwości dodawania plików sprawozdań do zleceń przez pracowników laboratoriów. Zapamiętywanie ostatnio oglądanej strony na liście zleceń.

18.08.2017

[Badania Biegłości] Dodano możliwość wydruku wprowadzonych wyników badania.

02.08.2017

[Zlecenia] Wprowadzono kod kreskowy reprezentujący numer zlecenia w nagłówku dokumentu zlecenia.

26.07.2017

[Zlecenia] Wprowadzono grupowanie kierunków badań na dokumencie zlecenia i protokole pobrania próbki.

24.07.2017

[Zlecenia] Wprowadzono możliwość zmiany kierunków badań dla zleceń potwierdzających.

14.07.2017

Dodano moduł pomocy z sekcją zmian wprowadzonych w serwisie.

[Zlecenia] Dodano możliwość udostępnienia niezgodnych zleceń monitoringowych innym powiatom w celach nadzoru.

28.06.2017

[Usługi Sieciowe] Dodano usługę sieciową umożliwiającą odrzucenie zlecenia przez laboratorium. Jeżeli zlecenie jest badaniem monitoringowym próbka automatycznie wraca do planu.

17.06.2017

[Obrót PLW] Dodano moduł Obrót PLW umożliwiający raportowanie i prowadzenie nadzoru nad sprzedażą produktów leczniczych weterynaryjnych.

30.05.2017

[Zlecenia] Wprowadzono oznaczanie zleceń na liście kolorowym tłem. Znaczenie kolorów: zielony - praca nad zleceniem zakończona, czerwony - zlecenie wymaga uwagi zleceniodawcy (nieodczytana wiadomość, lub brak etykiety wyniku)

Najbliższe plany rozwojowe

  • Aktualizacja modułu badań biegłości.

Filmy instruktażowe

Zlecenia wymagające uwagi (odczytanie korekty, nadanie etykiety wyniku)

Odrzucenie zlecenia (laboratorium)

Dodanie sprawozdania (laboratorium)

Materiały